Odwiedzin:
Dzisiaj: 496Wszystkich: 1696507
Nowości

Zamówienia

 

PLATFORMA ZAKUPOWA 

(Gmina Włoszczowa / Dom Kultury we Włoszczowie)

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych

 

na zadanie pn. „Dostawa instrumentów muzycznych dla Domu Kultury we Włoszczowie zgodnie z załączoną specyfikacją”

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych

 

na zadanie pn. „Dostawa projektora laserowego dla Domu Kultury we Włoszczowie”

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych

 

na zadanie pn. „Dostawa projektora laserowego z dodatkowym obiektywem ultrashort dla Domu Kultury we Włoszczowie” 

 


  

Zaproszenie do złożenia oferty

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro

 

na zadanie pn. „Zakup nowego ekranu kinowego dla Kina Muza we Włoszczowie” w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

 


 

 

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro

 

na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł”

 

 


 

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro

 

na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 050 000,00 zł”

 

 


 

 

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro

 

na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Modernizacja Kin”

 

 

 


 

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro

 

na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 350 000,00 zł”

 

TRANSMISJA LIVE Z OTWARCIA OFERT
(17 kwietnia 2020 r., godz. 10:30)

 

 


 

 

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro

 

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin”

 

TRANSMISJA LIVE Z OTWARCIA OFERT
(01 kwietnia 2020 r., godz. 12:30)

 

 


 

 

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 214 000 euro

 

na zadanie pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin” 

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 


 

 

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

 

na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie”

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie zadania pn.„Remont pomieszczeń na potrzeby Domu Kultury we Włoszczowie”

 


 

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ROZBUDOWY DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE O SALĘ TANECZNĄ