Odwiedzin:
Dzisiaj: 99Wszystkich: 1688344
Nowości

KinoSzkoła VII edycja programu - rok szkolny 2017/2018

Repertuar Kina » KinoSzkoła VII edycja programu - rok szkolny 2017/2018

KinoSzkoła VII edycja programu - rok szkolny 2017/2018

Do pobrania:

  • Karta zgłoszenia do programu
  • Katalog programu

Cennik:
- cena pojedynczego spotkania: 7 zł/os., a 3,50 z Włoszczowską Kartą Dużej Rodziny!!!

Kontakt:
Grzegorz Krzywonos, tel. 664 137 017
e-mail: kino@dkwloszczowa.pl

 

Karty zgłoszenia należy wysyłać na powyższe dane. Zgłoszenia na zajęcia październikowe przyjmowane są do 15 września 2017 r.

 

Komponenty programu:

  • KinoPrzedszkole - zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Czas trwania 60-75 min.
  • Cykl profilaktyczno-społeczny "Filmowe drogowskazy" - polecamy jako uzupełnienie godzin wychowawczych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstał w oparciu o treści podstaw programowych do nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Czas trwania: około 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.
  • Cykl przyrodniczy - stanowi uzupełnienie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w szkołach podstawowych. Część filmów prezentowana jest w technologii 3D. Czas trwania: około 30 minut prelekcji + czas trwania filmów.
  • Rekolekcje z filmem - w czasie Wielkopostnym proponujemy spotkania z filmami, które skłaniają do refleksji i pozwalają w niecodziennej formie przeżyć rekolekcje szkolne. Cykl ten realizowany jest w miesiącu marcu i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
  • Warsztaty społeczne "Dbam o relacje" - celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bardziej świadomego postrzegania siebie i swoich relacji z bliskimi. Cykl skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te mogą odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Tematy zajęć warsztatowych jest zróżnicowane i odpowiednio dostosowane do wieku uczestników.
  • Warsztaty medialne -  udział w zajęciach ma na celu profesjonalne wprowadzenie dzieci w świat mediów wizualnych, tak aby nauczyły się rozpoznawać podstawowe media oraz poznały korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z najnowszych technologii. Cykl adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te mogą odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Tematy zajęć warsztatowych jest zróżnicowane i odpowiednio dostosowane do wieku uczestników. 
  • Mini wykłady z klasyki filmowej - cykl przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z twórczością klasycznych reżyserów kinematografii polskiej i światowej. Poprzez analizę fragmentów dzieł filmowych uczniowie poznają specyfikę twórczości każdego z autorów, a także udoskonalą umiejętność analizy dzieła audiowizualnego (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te mogą odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne).
  • Zajęcia dla seniorów - cykl comiesięcznych spotkań z dobrym kinem dla seniorów i studentów UTW. Każdą projekcję filmową otwiera ok. 30-minutowa prelekcja związana z zagadnieniami psychologicznymi.

 

Aktualne program z tematyką zajęć filmowych oraz warsztatów medialnych znajduje się w katalogu.

 

O programie:
Od listopada 2011 roku w Kinie Studyjnym Kadr realizowany jest Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła. Projekt ten adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do ich nauczycieli i wychowawców. Został przygotowany przez doświadczonych pedagogów, psychologów i filmoznawców na bazie podstaw programowych realizowanych w szkołach, a tytuły filmów dobrane są stosownie do konkretnego zagadnienia. Jego głównym celem jest wykorzystanie filmu i nowych mediów w edukacji „ku wartościom".

Program oparty jest na dwóch głównych komponentach: zajęciach z projekcją filmową oraz warsztatach medialnych. W trakcie zajęć przybliżamy uczestnikom treści i wartości zawarte w filmach, a także wyjaśniane są przekazy społeczne. Uczniowie poznają „kuchnię” filmową, dowiadują się o gatunkach kinowych, trikach stosowanych w reklamach czy technikach filmowania. W programie ujęto również zajęcia dla seniorów. Ze szkoleń korzystają także nauczyciele, poszerzając swą wiedzę na temat wykorzystania mediów w pracy dydaktycznej.

Od początku działania KinoSzkoły w Kinie Kadr, w zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów ze szkół Dąbrowy Górniczej oraz okolic. KinoSzkoła objęta jest patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a sam projekt realizowany jest przy wsparciu Sieci Kin Studyjny i Lokalnych oraz Filmoteki Narodowej. W 2013 roku program otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ponad to program posiada Certyfikat Filmoteki Narodowej i Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi.

 

Autorką projektu jest dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni i pedagożka, certyfikowana przez PISF i CEO trenerka edukacji filmowej. 

Oficjalna strona programu: www.kinoszkola.pl