Odwiedzin:
Dzisiaj: 162Wszystkich: 907698
Nowości

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

Aktualności » Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

 

 

I spotkanie

Pierwsze spotkanie w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej właśnie za nami. Temat przewodni – Edukacja kulturalna w szkole. Warsztat dotyczył nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w zakresie edukacji kulturalnej. Uczestnicy poznali możliwości łączenia edukacji formalnej i nieformalnej co obecnie staje się coraz bardziej popularne. Daję to większą możliwość doznawania nowych rzeczy w praktyce przez co uczniowie zapamiętują większą ilość informacji i na dłużej. Prowadząca podzieliła się z uczestnikami także swoim doświadczeniem w zakresie edukacji kulturalnej i pracy z młodzieżą. Uczestnicy warsztatów pracowali w grupach, eksperymentowali oraz wdawali się w dyskusję dzięki czemu całe zajęcia miały lekką i przyjemną formę.

 

II spotkanie

Diagnoza i ewaluacja w pracy metodą projektu – pod takim tytułem odbywało się drugie spotkanie w ramach Akademii. Niestety często w naszych działaniach zapominamy o tych elementach lub traktujemy je drugoplanowo kiedy planujemy/realizujemy/zamykamy nasz projekt. W trakcie tego spotkania poznawaliśmy metody pomocne w diagnozie potrzeb i ewaluacji przeprowadzonych działań oraz dyskutowaliśmy na temat różnych sposobów realizacji projektów. Zajęcia te były niezwykle istotne dla osób, które nie miały doczynienia z realizacją projektów gdyż dotykały one wszystkich trzech etapów realizacji projektu. Wiedza ta będzie bardzo przydatna dla osób które po zakończeniu trzech spotkań zdecydują się na pisanie projektu.

 

III spotkanie

Ostatnie spotkanie w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej odbyło się pod hasłem: Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce. Nawiązywało ono bardzo mocno do diagnozy potrzeb, a także współtworzenia z dziećmi i młodzieżą skierowanych do nich projektów. Spotkanie to było zarazem ostatnim w ramach całego cyklu Akademii. Teraz uczestnicy mają czas na przygotowanie własnych projektów o których finansowanie będą mogli się ubiegać w konkursie regrantingowym, który jest jednym z elementów całej Akademii. Czas na przesłanie projektów do Wojewódzliego Domu Kultury w Kielcach upływa 22 maja 2017.

 


 

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wraz z Domem Kultury we Włoszczowie zapraszają do udziału w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EDUKACJI KULTUROWEJ. Celem warsztatów jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej. Podczas zajęć przedstawiona zostanie metodologia i narzędzia edukacyjne oraz animacyjne służące do budowania długofalowych działań z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty poprowadzą doświadczeni pedagodzy i animatorzy. Podstawową zasadą pracy w warsztatach jest stworzenie koalicji pomiędzy środowiskiem oświaty i kultury. Warsztaty kierujemy do osób zajmujących się edukacją kulturową, prowadzących działania kulturalne – do nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych i firm prywatnych oraz studentów działających w sferze kultury i edukacji. W projekcie przewidziano miejsca dla 15 osób.

 

Spotkania odbędą się we Włoszczowskim Domu Kultury w dniach:

 

 1. Edukacja kulturalna w szkole - 22 kwietnia 2017, godz. 9.00 – 15.00
  Prowadząca: Katarzyna Michalska

 2. Diagnoza i ewaluacja w pracy metodą projektu - 28 kwietnia 2017, godz. 14.00 – 20.00
  Prowadzący: Jacek Gralczyk

 3. Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce - 6 maja 2017, godz. 9.00 – 15.00
  Prowadząca: Weronika Idzikowska

 

Uczestnictwo w warsztatach jest warunkiem wymaganym przy aplikowaniu w konkursie regrantingowym organizowanym w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Uczestnicy będą mogli wnioskować o dotację na projekty własne w wysokości 9500,00 zł. Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy nadsyłać do 12 kwietnia 2017 r. na adres: sekretariat@dkwloszczowa.pl (w tytule maila proszę wpisać: Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej). Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.
Za koordynację projektu na terenie powiatu włoszczowskiego odpowiada Mateusz Piątkiewicz z Domu Kultury we Włoszczowie.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM WARSZTATÓW

 


 

KULTURA - EDUKACJA - PROJEKT

 

Spotkanie informacyjno-sieciujące oraz warsztaty w ramach projektu WDK
- Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej.

28.11.2016, Dom Kultury we Włoszczowie

 

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej to projekt skierowany do świętokrzyskich animatorów kultury, nauczycieli, instruktorów, twórców, artystów, pedagogów, edukatorów, których działania zmierzają do wzmocnienia roli edukacji kulturowej w rozwoju dzieci i młodzieży.

 

Naszym celem jest zintegrowanie środowisk edukacji, kultury i niezależnych stowarzyszeń wokół wspólnej inicjatywy, jaką jest edukacja kulturowa. Prowadzimy badania diagnostyczne, realizujemy warsztaty
i szkolenia, organizujemy spotkania informacyjno-sieciujące, przyznajemy granty na realizację najwartościowszych projektów edukacyjnych. Uczestników projektu wyposażamy w nowoczesne narzędzia dydaktyczne i dajemy im możliwość dzielenia się swymi doświadczeniami, zachęcamy do łączenia sił podczas realizacji wspólnych inicjatyw.

 

W 2016 roku działaniami objęliśmy powiaty: kielecki, ostrowiecki, buski i jędrzejowski. W 2017 roku obejmiemy nimi m.in. powiaty: staszowski, włoszczowski, skarżyski i kielecki. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z powiatu włoszczowskiego na spotkanie, które odbędzie się 28.11.2016
w Domu Kultury we Włoszczowie.

 

Będzie to okazja by poznać bliżej założenia edukacji kulturowej i projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, a także wspólnie omówić i rozważyć uczestnictwo w zaplanowanych na przyszły rok warsztatach i konkursie regrantingowym. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Więcej informacji o działaniach w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej i programie Bardzo Młoda Kultura na stronie www.saek.pl.

 

PROGRAM:

13.30-13.45 - Rejestracja uczestników

13.45-14.15 - Wprowadzenie - BMK czyli kilka słów o edukacji kulturowej w nowym formacie

14.15-15.45 - I runda warsztatowa

15.45-16.15 - przerwa

16.15-17.45 - II runda warsztatowa

17.45-18.00 - przerwa

18.00-19.30 - III runda warsztatowa

19.30-20.00 - podsumowanie i zakończenie

 

Praca warsztatowa będzie odbywać się wokół trzech aspektów:

 • Edukacja kulturowa w perspektywie kultury lokalnej - warsztat prowadzi Teresa Jankowska
 • Edukacja kulturowa w perspektywie edukacyjnej - warsztat prowadzi Jacek Gralczyk
 • Edukacja kulturowa w perspektywie pracy metodą projektu - warsztat prowadzi Karolina Koguciuk

 

Sylwetki trenerów prowadzących:

Jacek Gralczyk – z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny.
Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Od lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert. Między innymi: wykładowca Collegium Civitas
i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im H. Radlińskiej, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP… Współtwórca inicjatywy Forum Kraków – platformy współpracy animatorów kultury
z terenu całego kraju.

Teresa Jankowska – z wykształcenia magister sztuki – architekt. Z wyboru animatorka, superwizorka, edukatorka, smorządowiec. Jej najważniejsze kompetencje to: doświadczenie w zakresie zarządzania instytucją kultury (dyrektorka domu kultury Brzeszczach 1995 – 2005), doświadczenie w zakresie zarządzania jednostką samorządową (burmistrz gminy Brzeszcz 2005 – 2013), doświadczenie w zakresie animacji społecznej i kulturalnej (m.in. Centrum Aktywności Lokalnej, Program Rozwoju Bibliotek, Rewitalizacja Społeczna 2014,2015, Dom Kultury+, Inicjatywy Lokalne 2014, 2015, 2016)

Karolina Koguciuk - z wykształcenia specjalistka zarządzania w tym zarządzania procesami społecznymi
w środowiskach lokalnych. Niezależna animatorka społeczna oraz kultury i edukatorka. Autorka koncepcji
i koordynatorka projektów edukacyjnych i animacyjnych. Od sześciu lat pracuje na rzecz zawiązywania społeczności sprawczych i uruchamiania działań partycypacyjnych poprzez edukację w działaniu, animację, sieciowanie współpracy i koordynację działań. Pracuje na terenie całej Polski, w środowiskach miejskich
i wiejskich. Obecnie we Wrocławiu koordynuje współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
z regionem Dolnego Śląska.

 

Wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesłać na adres sekretariat@dkwloszczowa.pl

w terminie do 23 listopada