Odwiedzin:
Dzisiaj: 37Wszystkich: 1158142
Nowości

KinoSzkoła

Strona Główna » KinoSzkoła

KinoSzkoła - program edukacji medialnej. VIII edycja programu - rok szkolny 2018/2019

 

„KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.
W roku szkolnym 2015/2016 w ponad 1730 zajęciach KinoSzkoły wzięło udział ponad 180 tysięcy uczestników.
W roku szkolnym 2017/2018 w 74 miastach w 2300 zajęciach w ramach projektu Kino Szkoła (seanse i warsztaty) wzięło udział prawie 280 000 uczniów.

 

Cennik:
- cena pojedynczego spotkania: 8 zł/os.

- Karnety:

karnet na 5 spotkań/seansów – 35zł/uczestnik

karnet na 7 spotkań/seansów – 45zł/uczestnik

karnet na 9 spotkań/seansów – 60zł uczestnik

 

Kontakt:
Grzegorz Krzywonos, tel. 664 137 017,
e-mail: kino@dkwloszczowa.pl

 

Karty zgłoszenia należy wysyłać na powyższe dane. Zgłoszenia na zajęcia październikowe przyjmowane są do 15 września 2018 r.

 

Komponenty programu:

  • KinoPrzedszkole - zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Czas trwania 60-75 min.
  • Cykl profilaktyczno-społeczny Filmowe drogowskazy - polecamy jako uzupełnienie godzin wychowawczych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstał w oparciu o treści podstaw programowych do nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Czas trwania: około 30 minut prelekcji + czas trwania filmu. Cykl ten adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
  • Rekolekcje z filmem - w czasie Wielkopostnym proponujemy spotkania z filmami, które skłaniają do refleksji i pozwalają w niecodziennej formie przeżyć rekolekcje szkolne. Cykl ten realizowany jest w miesiącu marcu i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
  • Warsztaty społeczne - zajęcia intergracyjne- celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bardziej świadomego postrzegania siebie i swoich relacji z bliskimi. Cykl skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Tematyka zajęć warsztatowych jest zróżnicowana i odpowiednio dostosowana do wieku uczestników.
  • Warsztaty medialne - udział w zajęciach ma na celu profesjonalne wprowadznie dzieci w świat mediów wizualnych, tak aby nauczyły się się rozpoznawać podstawowe medie oraz poznały korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z najnowszych technologii. Cykl adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne). Teamtyk zajęć warsztatowych jest zróżnicowane i odpowiednio dostosowane do wieku uczestników. 
  • Miniwykłady z historii filmu polskiego - cykl przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z twórczością klasycznych reżyserów kinematografii polskiej i światowej. Poprzez analizę fragmentów dzieł filmowych uczniowie poznają specyfikę twórczości każdego z autorów, a także udoskonalą umiejętność analizy dzieła audiowizualnego (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te moga odbywać się w szkole - jeśli spełnia ona wymagania techniczne).
  • 100 lat Polski Niepodległej oczami współczesnych filmowców - cykl kierowany do uczniów szkół ponadigmnazjalnych oraz seniorów, na który składają się polskie filmy poprzedzone prelekcją. 
  • KinoSzkoła seniora - cykl comiesięcznych spotkań z dobrym kinem dla sieniorów i studentów UTW. Każdą projekcję filmową otwiera ok. 30-minutowa prelekcja związana z zagadnieniami psychologicznymi.